Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čakry a žlázy s vnitřní sekrecí

Čakry se vážou ke žlázám

Naše těla jsou miniaturní sluneční soustavy , v nichž funkci srdce a tím i centra celého systému hraje naše srdce. Sedm žláz s vnitřní sekrecí tvoří sedm duchovních center. Jsou to tyto žlázy a čakry , které se k nim pojí:

  • hypofýza (pituitary gland) - Korunní čakra
  • epifýza (pine gland) - čelní čakra
  • štítná žláza (thyroid gland) - krční čakra
  • dětská žláza brzlík (Thymus gland) - srdeční čakra
  • žlázy nadledvinek (adrenal Glands) - pupeční čakra
  • Lyden (Lyden) - sakrální čakra
  • pohlavní žlázy (sexual Glands) - kořenová čakra

Každé duchovní entrum je ovlivněno jistou astrologickou silou, která je fyzickou manifestací určité posmrtné roviny.

 

cakry-zlazy.jpg

 

 

Na nejnižší úrovni se nacházejí pohlavní žlázy. Pokud se jejich energie využívá pouze v sexuální rovině a bez kontroly, může vést k sexuální úchylce nebo živočišnému sexu. Pokud pohlavní žlázy představují nejvyšší duchovní centrum, které člověk za života aktivoval, po smrti skončí na 1. posmrtné rovině, kterou reprezentuje planeta Saturn. Edgar Cayce o této rovině říkal, že je to očistec, kde se eliminují negativní dopady. Podle něj to není příjemné místo k pobytu, protože tam veškerá neadekvátní Hmota podléhá přeměně. Je to místo, odkud se začíná znovu.

Na další úrovni je žláza, která se nazývá Lyden. Představuje „dveře“, kterými duše může vystoupit do vyšších posmrtných rovin. Pokud za života člověk nedokázal aktivovat vyšší duchovní centra než Lyden, jeho duše se po smrti dostává do 6. posmrtné roviny, kterou reprezentuje planeta Neptun. Toto je astrologická rovina mysticismu. Na této rovině duše  má přímý kontakt se stvořením.

 

bigstock_woman_in_lotus_position_with_t_7173028-2.jpg

 


   Další vyšší úroveň jsou žlázy nadledvinky. Toto duchovní centrum jasně vnímáme v obdobích stresů, když vypouští do krevního oběhu adrenalin a pomáhá nám utéct nebo bojovat. Nadledvinky jsou podle Edgara Caycea také úložištěm našeho emocionálního balastu. Z tohoto centra vycházejí negativní pocity jako nenávist a hněv. Pokud se člověku podařilo za života rozvinout nanejvýš duchovní centrum nadledvinek, dostane se jeho duše  na 5. posmrtnou rovinu, kterou fyzicky reprezentuje planeta Mars. Tato rovina je astrologická rovina hněvu. Duše se zde musí naučit kontrolovat svoji bojovnost, agresivitu a pudy.

Další úroveň je dětská žláza. Nachází se za srdcem. Protože brzlík se spojuje se srdcem, spojuje se i s láskou. Láska otevírá všechny dveře. V tomto centru se budí láska jako synonymum empatie, nesobeckosti, upřímnosti a čestnosti. Pokud jedinec za života aktivuje nanejvýš toto centrum, po smrti se dostane na 4. rovinu, kterou fyzicky reprezentuje Venuše a je to astrologická rovina lásky.

Další žláza je štítná žláza , nachází se na hrdle a vztahuje se na sílu vůle. Ze zneužívání vůle na sobecké a dominantní cíle může vzniknout hyperfunkce štítné žlázy, a když člověk  nemá silnou vůli a vůbec se nesnaží, vede to přímo k opačné poruše, tzv. hypotyroidizmu. Současně si však třeba uvědomit, že v některých případech, kdy došlo u člověka k nádorům na štítné žláze, vytvořil se současně určitý stupeň jasnozřivosti a telepatie. Jestliže  štítná žláza představuje nejvyšší aktivované centrum v životě člověka, po smrti se duše dostává na 8. rovinu, kterou fyzicky reprezentuje Uran. Je to astrologická rovina ducha. Podle Edgara Cayce má každý člověk  přirozený „šestý smysl“. Na této rovině duše rozvíjí své psychické schopnosti.

 

cakry.jpg

 


Po úrovni štítné žlázy následuje epifýza, která je umístěna nad hypofýzou. Když se toto centrum otevře, člověk  zažívá sounáležitost se zbytkem světa a spirituální probuzení. Když se toto centrum denně stimuluje, např. přes meditaci, může vyústit do jasnozřivosti a proroctví. Na druhé straně, hyperaktivita tohoto centra vede ke vzniku schizofrenie. Pokud je epifýza nejvyšším aktivovaným centrem za života, dostává se duše po smrti na 2. posmrtnou rovinu, kterou představuje Merkur, astrologický reprezentant mysli.

Nejvyšší úroveň duchovnosti představuje hypofýza, která je kontrolní žlázou celého těla. Nachází se za očima a mezi nimi vzadu v mozku. Tímto centrem jsme spojení se zbytkem Univerza  a otevřením tohoto centra dochází k definitivnímu spirituální probuzení. Po aktivaci tohoto centra bude duše po smrti umístěna na 7. posmrtné rovině, kterou představuje planeta Jupiter a je to astrologická rovina síly.

Poruchy v energetickém toku čaker, tedy takzvané zablokované čakry, jsou nejčastěji považovány dle starých učení za příčinu mnoha tělesných i duševních nemocí. Samozřejmě není to vždy pravidle a klasická medicíně se nesmí též obcházet, ale pokud budeme věřit tradicím tohoto učení, tak nám odblokování čaker může v mnohém pomoci.

 

 

cakry.jpg

 

 

Existuje několik způsobů, jak zjistit blokaci jednotlivých čaker.
Známe tyto způsoby : vycítění rukama, pomocí pomůcek (kyvadlo apod…) a pozorováním změny v barvě aury. Vše to chce ale delší cvik a ne každý se to naučí. A jak blokády uvolnit ? Někteří léčitelé používají k nápravě čaker různé pomůcky, jakými jsou např. drahé kameny, magnety, masti, oleje a další. Užitečná je právě léčba Reiki